O nás

 

V roce 2009 byla zahájena v karvinské průmyslové zóně výroba dekorativních betonových výrobků z vibrolitého betonu, kde je i prodejní, ukázkové a odvozové místo.

 

V sortimentu nabízíme:

·        dlažbu v imitaci dřeva

·        dlažbu v imitaci kamenů

·        dlažbu čtvercovou, obdélníkovou jak hladkou tak reliefní

·        dlažbu různotvarou

·        obklady několika typů

·        obrubníky

·        schody

·        lemy

·        palisády

·        šlapáky

·          sádrové výrobky

 

 

 

Veškerý sortiment je možno vyrobit z více jak 30 barevných odstínů.

 

 

Betonové výrobky

 

Dlažba je vhodná dle typu na pochozí i pojezdové plochy a jejich využití je při úpravě pěších zón, chodníků, okolí rodinných domů, zahrad, ploch kolem bazénů, dvorků, hal, teras, pojezdových a parkovacích ploch, cyklistických cest a dalších možností.

 

Obklady se mohou používat jak v exterieru tak v interieru.

 

Výrobky jsou mrazuvzdorné, protismykové a ekologické. 

 

 

Pokládku dlažby by měla provést odborná firma, která zabezpečí správné položení dlažby. Pokud to i tak chcete položit v rámci svépomoci, poraďte s odborníkem. Při pokládce odebírejte výrobky z více palet najednou, aby byly rozvrstveny jednotlivé barevné rozdíly na celou plochu.

 

Po pokládce dlažby doporučujeme provést impregnaci, která se provádí přípravky na impregnaci betonu a jelikož jich existuje celá řada a různých cenových relacích nemáme žádného favorita.

Běžná údržba se zabezpečuje klasickým zametáním, fukarem, popř. občasným mytím proudem vody.

Zimní údržba spočívá v odstraňování sněhu takovou mechanizací, která nepoškodí povrch dlažby, posyp inertním hrubým materiálem nedoporučujeme, chemické rozmrazovací látky je možno použít v přiměřeném množství.

 

Sádrové výrobky

 
3D obkladové panely 
 
 • přinášejí moderní a inovativní řešení pro každou domácnost, kanceláře a obchodní prostory
 •  
 • mají neomezenou kreativitiu, jejich design bude podtržen jednak správně navrženým barevným odstínem a osvětlením
 •  
 • jejich instalace je snadná a může být použita jak samostatná dekorace jednotlivých kusů nebo vytvoření velké plochy bez spojů a barevné provedení může být provedeno jak štetcem, válečkem tak i stříkáním
 •  
 • opravy jsou velice jednoduché a tento materiál patří mezi ekologicky šetrné. Neobsahuji žádné toxické látky
 •  
 • obkladové panely maji nízkou tepelnou vodivost a rovnovážnou vlhkost na omak jsou teplé. Vyvolávají příjemnou atmosféru v místnosti Je vhodná i pro alergiky neboť nizká povrchová vodivost zabraňuje statickému výboji
 •  
 • díky vysoké porovitosti dokáží přirozeně regulovat vlhkost vzduchu v místnosti
 •  
 • jsou nehořlavé, zlepšují akustiku v místnosti
 
Údržba 3D obkladových panelů
 
 • údržba probíhá zásadně tzv. suchou cestou, jelikož sádra není vodě odolný materiál. Pokud je, ale naimpregnován je možno přetřít vlhkým hadrem (nikoli mokrým). Klasická údržba je za pomoci prachovky, smetáku nebo vysavače.

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouva je právoplatně uzavřená tehdy, když prodávající obdrženou objednávku kupujícímu písemně potvrdí a na základě vystavení zálohového listu je uhrazena záloha ve výši 50 % hodnoty zakázky. Veškeré smlouvy, kalkulace nesmí být předány třetí osobě. Dodatečné změny v barevném odstínu, typu je možno provést před zahájením výrobního procesu, navýšení množství oproti objednávce je možno provést během výrobního procesu. Dodatečné změny musí být oznámeny a potvrzeny pouze písemně. Bez tohoto písemného potvrzení platí stávající objednávka.

 

Dodací termín se počítá od zahájení výrobního procesu, který nastane po zaplacení zálohy a dokončení zakázek před danou zakázkou (o přibližném termínu zahájení a dokončení bude zákazník informován po uhrazení zálohy).

Zakázka se vyrábí cca 14 a více dní dle množství + doba tvrdnutí.

 

Při změně objednávky prodávající negarantuje dodržení původně stanoveného termínu.

 

Splněním termínu dodávky se rozumí termín expedice dodávky ze strany prodejce (nezahrnuje čas dopravy). 

Změna termínu se může uskutečnit jen po oboustranné dohodě.

 

Události vyšší moci, jako např. provozní poruchy, výpadky elektrického proudu, nepříznivé povětrnostní podmínky, úřední zásahy, jako i jiné zásahy, kterým řádný obchodník nemůže zabránit prodeje, zbavuje povinnosti dodávek na období výše uvedených událostí bez nároku na náhradu škody.

 

Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy je mu předáno, a to bez ohledu na místo předání a to po úplném zaplacení zboží.

 

Přeprava a nakládka zboží se uskutečňuje výhradně na náklady kupujícího. V dohodnutých případech může přepravu zabezpečit prodávající. I v tomto případě všechny náklady s tím spojené hradí kupující.

Prodávající je povinen odevzdat zboží v obalech, které splňují podmínky bezpečné přepravy a nepoškození zboží.

Jednotlivé palety se zbožím se nesmí stohovat na sebe.

 

Nakládka na vozidlo je možno zabezpečit technikou VZV, kterou si zapůjčujeme a účtuje se 65 Kč/paleta a to v pracovní době od 7.00 do 13.30 hod po dohodě.

 

Palety jsou účtovány cenou 240 Kč/ks. Kupující může palety vrátit na vlastní náklady a to nepoškozené, opětovně použitelné palety. Vrácené palety budou kupujícímu dobropisovány o 40 Kč méně za pronájem a opotřebení. V případě poškozených palet je od odběratele nepřebereme.

 

Reklamace je kupující povinen při odběru dodávky zkontrolovat neporušenost balení a množství a v případě zjevných vad tyto ihned reklamovat. Pokud zjevné vady nebudou reklamovány do 3 dnů ode dne převzetí dodávky a to zásadně před položením či jinak zasahováno do zboží, právo ze zodpovědnosti za vady kupujícímu zaniká. Při skrytých vadách musí kupující tyto reklamovat neodkladně po jejich zjištění, v rámci záruční lhůty.
Reklamace jednotlivých výrobků neopravňuje k reklamaci celé dodávky. Reklamace nebude uznána, která je způsobená neodborným dlážděním a s tím spojených možných rizik, zabudováním nebo škody vzniklé špatným skladováním či manipulací mezi místem vyložením a místem dlážděním, zabudováním. Reklamace musí být písemná.

 

Záruku přebírá výrobce za kvalitu zboží v rozsahu, který je určený příslušnou normou pro jednotlivé druhy výrobků. Za odchylky zboží od vzorků a prospektů, které byly při nabídce předloženy, které však neovlivní účel použití, prodávající záruku neposkytuje (výkvěty, odchylky v odstínech barvy).

 

Platba probíhá v zásadě formou zálohy a doplatku za zboží při převzetí nejpozději v den odběru zboží. Při opoždění doplatku nebo nevyzvednutí zboží v daném termínu má prodávající možnost posunout dodací termín a může kupujícímu uschovat zboží, ale v takovém případě přecházejí všechny rizika z toho vyplývající (náklady na uskladnění, převoz uskladněné zboží na jiné místo apod.) na kupujícího.
Zboží bude kupujícímu vydáno jen v případě, že zaplatil celou sjednanou částku.

 

Odstoupení od smlouvy má kupující právo, ale v případě, že k tomu dojde do zahájení výroby zakázky, je zákazník povinen zaplatit prokazatelné náklady prodávajícího na přípravu výroby k datu zrušení smlouvy. Pokud by k takovému zrušení smlouvy mělo dojít během výrobního procesu je zákazník povinen zaplatit odstupné ve výši 50 % z celkové zakázky.

 

UPOZORNĚNÍ

Abychom předešli jakémukoliv nedorozumění a zamezili zbytečným reklamacím, uvádíme některá upozornění a rady :
 

Výkvěty: vápenný výkvět je přirozenou chemickou reakcí zrajícího betonu při technologickém procesu zpracování betonové směsi, kdy dochází při vypařování vody k vyrážení vápníku na povrch betonu. Tyto výkvěty v žádném případě neovlivňují užitkové vlastnosti výrobku. Při běžných povětrnostních vlivech a používání plochy se vápník pomalu odbourává, popř. odplavuje a výkvěty zmizí po nějakém čase samy od sebe.
 

Rozdíly v barvě: Barevné betonové výrobky jsou vyrobené z přírodních materiálů, které samy od sebe už menší barevné rozdíly mají. Důležitým faktorem je také vliv samotné barvy cementu, podmínky tvrdnutí a věk betonu. I při starostlivé kontrole během výrobního procesu může vzniknout rozdíl v barvě výrobků. Z těchto důvodů nemůžeme za rozdíly v odstínech barvy ručit a doporučujeme odebírat dlažbu z více palet aby se předešlo barevným rozdílům na jednom místě.
 

Oprýskání a otřepy hran: Pokud se betonová dlažba pokládá nadoraz, vznikají velmi úzké spáry a pokud není spodní vrstva podloží dostatečně zhutněná, vzniká nebezpečí, že při vibrování a následném zatěžování plochy budou hrany dlažby vystavované velkým tlakem, kterým ani betony nejvyšších tříd a kvůli nejsou schopné odolat. Výsledkem je potom oprýskání hran, což není chyba výrobku, ale chyba pokládky, resp. podloží. Dále na jednotlivých kusech se vyskytuje otřepení, které vzniká zatvrdnutím betonu při krajích forem a toto zůstává na dlažbě. Tento otřep buďto opadá sám různými pohyby dlažby během přepravy nebo pohybu s dlažbou nebo jej musíte v případě potřeby obrousit či jinak odstranit. Toto není k závadě a omezení použití dlažby a nelze jej reklamovat.