ZÁKLADNÍ INFORMACE

Od roku 2009 vyrábíme v průmyslové zóně Průmyslový park Karviná betonové výrobky jako jsou dlažby, obklady a doplňky v podobě obrubníků, schodů, palisád, šlapáků, lemů a plotových stříšek a hlavic. Dále vyrábíme sádrové obklady.

Abychom udrželi nastavené ceny, tak z toho důvodu je samotná výroba prováděna pouze na zakázku, nedržíme skladem žádné vyrobky a nemáme ani prodejní místa.

 

BETONOVÉ VÝROBKY

jsou z vibrolitého betonu a mohou být v mnoha barevných odstínech.

Dlažby jsou převážně v dekoru dřeva a v imitaci kamenů a jsou hlavně určeny na pochozí plochy a některé typy i na pojezdové plochy a mohou být použity na plochy okolo domů, bazenů, na chodníky v zahradách i v pergolach a altánech a dalších plochách.

Obklady jsou určeny na venkovní i vnitřní stěny.

Veškeré betonové výrobky jsou mrazuvzdorné a dlažba je protismyková a neobsahuji toxické látky a jsou recyklovatelné.

Pokládku dlažby by měla provádět odborná firma, která zabezpečí správné položení dlažby. Pokud I tak chcete položit v rámci svépomoci, poraďte se s odborníkem. Při pokládce odebírejte výrobky z více palet najednou, aby byly rozvrstveny jednotlivé barevné rozdíly na celou plochu.

Běžná údržba se zabezpečuje klasickým zametáním, fukarem, popř. proudem vody. A v zimním období spočívá udržba v odstraňování sněhu takovými prostředky, které zabrání poškrábání dlažby jako je hrablo s kovovým koncem nebo inertní hrubý posypový material, chemické rozmrazovací látky je možno použít v přiměřeném množství.

 

SÁDROVÉ 3D OBKLADY

Přinášejí moderní a inovativní řešení pro každou domácnost, kancelář, obchodní a reprezentativní prostory.

Maji neomezenou kreativitu, kdy jejich design bude potržen správně navrženým barevným odstínem a osvětlením, jejich instalace je velmi snadná a muže být použita jako samostatná dekorace jednotlivých kusů nebo vytvoření velké plochy bez spojů, barevná provedení může být provedeno jak štětcem, tak válečkem nebo nástřikem. Oprava poškozených míst je jednoduché.

Sádrové obklady maji nízkou tepelnou vodivost a rovnovážnou vlhkost a na omak jsou teplé, vyvolávají příjemnou atmosféru v místnosti a jsou vhodné i pro alergiky, díky vysoké porovitosti dokáží přirozeně regulovat vlhkost vzduchu, jsou nehořlavé a zlepšují akustiku v místnosti, neobsahují toxické látky a jsou snadno recyklovatelné.

Údržba sádrových obkladů je velice jednoduchá a probíhá tzv. suchou cestou za pomoci prachovky, smetáku nebo vysavače, protože sádra není vodě odolný material, ale pokud je naimpregnovaná, je možno použít vlhký hadřík (nikoli mokrý).

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouva je právoplatně uzavřená tehdy, když prodávající obdrženou objednávku kupujícímu písemně potvrdí a na základě potvzené objednávky vystaví zálohovou fakturu pro uhradu zálohy ve výši 50% z hodnoty objednávky. Jakékoliv změny musí být písemné a platí jen po potrzení prodávajícím, bez toho platí stávající objednávka.

Dodací termín se počítá od zahájení výrobního procesu, který nastane po uhrazení zálohové faktury a dokončení zakázek v pořadí před danou objednávkou (o přibližném termínu zahájení a dokončení výroby bude zákazník informován po uhrazení zálohy). Doba výroby jednotlivých zakázek záleží na množství. Při změně objednávky prodávající negarantuje dodržení původně avizovaného termínu. Splněním termínu dodávky se rozumí připravenost expedovat ze strany prodejce a nezahrnuje dobu přepravy. Změna termínu dodání se může uskutečnit jen po oboustranné dohodě, pouze v případech událostí vyšší moci (porucha, výpadky energií, nepřiznivé povětrnostní podminky, úřední zásahy nebo jiné, které prodávající nemůže ovlivnit) a tím dodržet termín dodání je bez nároku na náhradu škody.

Přeprava a nakládka se uskutečňuje výhradně na náklady kupujícího. Zboží je uloženo na paletách v různých velikostech podle potřeby a zabaleno tak, aby byly dodrženy podmínky přepravy. Palety jsou účtované dle typu palet a cenu palet budete na faktuře při odběru zakázky a palety je možno vrátit po domluvě přičemž cena bude snížena o 40 kč za paletu za pronájem a opotřebení. Vyhrazujeme si právo palety neodebrat v určitých případech. Jednotlivé palety se nesmí stohovat na sebe! Nakládka je zabezpečena zapujčenou technikou VZV a účtuje se 65 kč za paletu a nakládka je možná vždy po domluvě.

Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího po úplném zaplacení zboží.

Reklamace: při odběru od přepravce je kupující povinnen zboží zkontrolovat neporušenost balení, počet palet a v případě zjevných vad tyto ihned reklamovat. Pokud zjevné vady nebudou reklamovany do 2 dnů ode dne převzetí zboží a to zásadně před položením či jinak zasahováno do zboží, právo ze zodpovědnosti za vady kupujícímu zaniká. Při skrytých závadách musí kupující tyto reklamovat neodkladně po jejich zjištění, v rámci záruční lhůty. Reklamace jednotlivých kusů zboží neopravňuje k reklamaci cele zakázky. Reklamace nebude uznané, která je způsobena neodborným dlážděním a s tím spojenych možných rizik, zabudováním nebo škody vzniklé špatnym skladováním či manipulací mezi místem vyložení a místem dlaždění, zabudováním nebo jen přesunem na jiné místo k uskladnění. Reklamace musí být písemná.

Záruku přebírá výrobce za kvalitu zboží v rozsahu, který je určen příslušnou normou pro jednotlivé druhy výrobků. Za odchylky zboží od vzorků a prospektů, které byly při nabídce předloženy, avšak neovlivní účel použití prodávající záruku neposkytuje (výkvět, odchylka v barevných odstínech apod.)

Platba probíha zásadně formou zálohy a doplatku za zboží při převzetí nejpozději v den odběru. Při opoždění doplatku nebo nevyzvednutí zakázky v daném termínu se musí kupující s prodávajícím domluvit na novém termínu vyzvednutí zakázky, ale v takovém případě přecházejí všechna rizika z toho vyplívající (náklady na uskladnění, převoz zboží na jiné místo apod.) na kupujícího. Zboží bude vydáno jen v případě uhrazení celé sjednané fakturované částky.

Odstoupení od smlouvy má kupující právo, ale v případě, že k tomu dojde do zahájení výroby zakázky, je zákazník povinnen zaplatit prokazatelné náklady prodávajícího na přípravu výroby k datu zrušení smlouvy. Pokud dojde ke zrušení smlouvy během výroby, je zákazník povinnen zaplatit odstupné ve výši 50% z ceny zakázky.

Upozornění, abychom předešli jakemukoliv nedorozumění a zamezili zbytečným reklamacím, uvádíme několik informací:

Vápenný výkvět je přirozenou chemickou reakcí zrajícího betonu při technologickém procesu zpracování betonové směsi, kdy dochází k vypařování vody k vyrážení vápníku na povrch, tyto výkvěty v žádném případě neovlivňují užitkové vlastnosti výrobku. Při běžných povětrnostních vlivech se vápník pomalu odbourává a výkvět po čase zmizí sám.

Barvené betonové výrobky jsou vyráběny z přírodních materiálů, které samy od sebe už menší barevné rozdíly mají, důležitým faktorem je take vliv samotného cementu, podmínky tvrdnutí a věk betonu. I při starostlivé kontrole během výrobního procesu mohou vznikat rozdíly v barvě výrobku. Z těchto důvodů nemůžeme za tyto rozdíly v odstínech a doporučujeme odebírat výrobky z vice palet najednou, aby se předešlo barevným rozdílům na jednom místě.

Pokud se betonová dlažba pokládá nadoraz, vznikají velmí úzké spáry a pokud není spodní vrstva podloží dostatečně zhutněná, vzniká nebezpečí, že při vybrování a následném zatěžování plochy budou hrany dlažby vystavovány velkým tlakům a výsledkem bude oprýskání hran, což není chyba vyrobku, ale špatné pokládky. Na jednotlivých kusech se vyskytuje otřepení, které zůstává při vyklápění výrobku z forem, tento otřep buď opadá sám během přepravy nebo pohybu s dlažbou a případně  dle potřeby jej odstraníte samy. Toto není vada k používaní výrobku a nelze to reklamovat.

 

 

 

PODMÍNKY PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

1) Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GPDR) je BETON OBKLADY DLAŽBA s.r.o., IČO 052 04 933 se sídlem 1. Máje 1270, 735 14 Orlová (dále jen správce).

2) Kontaktní údaje spravce jsou na provozovně v areálu Průmyslový park Karviná, Závodní 540/51, 735 06 Karviná

3) Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů: Valenta Luděk, majitel firmy

II. Osobní údaje a jejich využití

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností, které přináší smluvní vztah, tedy objednávka mezi Vámi a správcem, při objednávce potřebujeme Vaše osobní udaje jako je jméno, příjmení, adresa popřípadě  kontaktní telefon, email. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smluvní vztah, tedy objednávku plnit. 

Ze strany správce nedochází k automatickému rozhodování ve smyslu čl.22 GDPR s takovým zpracováním jste poskytl svůj výslovný souhlas 
 

Osobní údaje správce zpracovává sám a to za učelem objednávání zboží a služeb pro zpracování vaší zakázky či zajištění plnění vámi objednaných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami zpracovávám tyto údaje: jméno, přijmení, adresa, telefonní číslo, email. Jedná se o data zpracovávaná pro plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě nebo ústně. Údaje zpracovávám rovněž pro účely plnění účetních, dańových a dalších právních povinnosti určené zákony. Veškeré údaje získané od vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytujeme je třetím osobám.


II.Osobní údaje a jejich využití
Osobní údaje správce zpracovává sám a to za tímto účelem objednání zboží a služeb pro zpracování vaši zakázky či zajištění plnění vámi objednaných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami atd. zpracovávám údaje typu: 
jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě nebo ústně. Údaje o provedených placených objednávkách zpracovávám rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu. Neposkytujeme je třetím osobám a rovněž k těmto údajům nemá nikdo jiný přístup.

III. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• v případě reklamace nebo poptávky po dobu 2 let
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
• po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
• po dobu 5 let z důvodu plnění zákonné povinnosti, zejména vedení účetnictví
2. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje znehodnotí výmazem elektronických údajů a skartací údajů tištěných.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dochází pouze na základě Vámi sděleného výslovného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.

IV. Vaše práva
Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: 
právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V.Závěrečná ustanovení
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
2. S těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce mailem či po telefonu.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.